Yhteinen visio kestävästä tulevaisuudesta yltää sähköautoalalta kasinoteollisuuteen

kestävä tulevaisuus

Maailma on siirtymässä kohti kestävämpää tulevaisuutta ja tämä näkyy monilla eri aloilla. Moni yhdistää kestävän kehityksen ja ilmastoystävälliset ratkaisut nopeasti liikenteeseen, mutta asia on laajempi. On totta, että liikenteestä koituu tälläkin hetkellä päästöjä ja asialle täytyisi tehdä jotain, mutta panosta vaaditaan myös muilla aloilla.

Kestävä tulevaisuus yltää sähköautoista aina kasinoteollisuuteen asti, vaikka nämä alat ovatkin toisistaan käytännössä melko kaukana. Sekä sähköautojen valmistajat että kasinot keksivät jatkuvasti keinoja olla mukana maailman kestävässä kehityksessä parhaansa mukaan. Tämä on kaikkien yhteinen visio.

Vaikka maailmalla pyritäänkin siirtymään mahdollisimman ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen aikaan, tämä ei tarkoita esimerkiksi liikkumisen tai matkustamisen lopettamista. Ihmisille pyritään jatkuvasti kehittämään sellaista teknologiaa, joka ei rasittaisi kaikille tärkeää ja yhteistä maapalloa ja sen ilmastoa.

Sähköautoilla kohti kestävää tulevaisuutta

Sähköautot ovat jo nyt osa liikennettä ja niitä pyritään lisäämään katukuvaan yhä enemmän. Polttomoottorikäyttöisiä autoja pyritään vähentämään, jotta haitallisten päästöjen määrää saataisiin vähemmäksi.

Sähköautoilun katsotaan olevan ratkaisu, jolla pystytään vähentämään liikenteen aiheuttamia pakokaasuja. Sähköautot sinällään jo ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mutta ympäristöystävällisyyteen tulee kiinnittää huomiota myös tuotantovaiheessa. Niinpä myös autojen valmistuksessa ympäristöystävällisyys pyritään ottamaan huomioon.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvasti myös energiatehokkaammiksi, jotta päästöttömiä sähköautoja voitaisiin valmistaa mahdollisimman päästöttömästi. Sähköautoteollisuudessa pyritään siihen, että valmistuksen ympäristovaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Ympäristöystävällisyys kasinoteollisuudessa

Kestävän kehityksen periaatteet eivät ulotu vain oleellisimpiin eli autoiluun. Aihe liittyy vahvasti myös muihin aloihin ja viihdeala on tästä hyvä esimerkki.

Aihe koskee myös kasinoteollisuutta. Maailmalla on lukuisia luksuskasinoita, joista vanhimmat on rakennettu jo 1900- tai jopa 1800-luvulla. Niinpä on selvää, että näitä periaatteita ei ole tuolloin vielä otettu huomioon. Vanhimpien kasinoiden rakennusvaiheessa on haluttu käyttää parasta saatavilla olevaa laatua.

Korkean laadun lisäksi nykyajan kasinoilla voidaan ottaa energia- ja ympäristöasiat paremmin huomioon. Kasinot voivat konkreettisesti vaikuttaa asioihin omalta osaltaan mm. käyttämällä kestävän kehityksen kannalta parempia laitteita ja materiaaleja.

Rakennusmateriaaleja, sähkölaitteita, valaisimia ja pelikoneita pyritään nykyään valmistamaan siten, että niiden kuormitus ilmastolle ja ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen.

Kasinoteollisuus vetää ihmisiä puoleensa ympäri maailman ja tämä tiedetään kasinoillakin. Tämä lisää jonkin verran myös matkailua, sillä osa maailman kasinokeskittymistä ovat maailmankuuluja turistikohteita. Tästä hyvänä esimerkkinä on Las Vegas. Maailmalla kuitenkin pyritään vähentämään myös lentämisen aiheuttamia päästöjä.

Ympäristöystävällisempää liikkumista

Maailmalla kasinoita on useita, eri kohteissa, joten ympäristötietoisen matkustajan voi olla järkevintä valita kohde, joka on kohtuullisen matkan päässä. Toisinsanoen lyhyen lennon päässä sijaitseva kasino on toisella puolella maailmaa sijaitsevaa kasinoa ympäristön kannalta parempi.

Useat lentoyhtiöt ovat ryhtyneet toimiin vähentääkseen lentämisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kaluston vaihtaminen uudempiin. Uudet lentokoneet ovat vanhoja vähäpäästöisempiä.

Muutamissa maissa lentoyhtiöitä velvoitetaan käyttämään uusiutuvaa biopolttoainetta. Biopolttoaineita käyttämällä lentokoneet tuottavat vähemmän hiukkaspäästöjä, jotka ovat olennaisia ilmastokeskustelussa.

Mikäli mahdollista, lentokoneen sijaan ympäristöystävällisempi valinta on matkustaa kohteeseen muuta matkustustapaa käyttäen. Juna tai sähköautoilu ovat lentokoneita ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Sähköautolla kasinomatkalle?

Näin hyödynnät latausajan netissä

Sähköautoilu on nykyään suositeltava tapa liikkua, sillä sähköautolla ajaminen ei tuota päästöjä. Sähköautot ovat myös hiljaisempia ja matkustusmukavuuteenkin kiinnitetään yleensä erityistä huomiota niiden valmistuksessa.

Jos päätetään lähteä kasinomatkalle sähköautolla, on hyvä ottaa muutama asia huomioon ennen lähtöä. Kun matkakohde on päätetty, olisi hyvä tutustua reittiin etukäteen. Sähköautot kulkevat akun täydellä varauksella tietyn matkan ja tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että auton lataus onnistuu tietyin välimatkoin sekä perillä.

On hyvä myös tarkistaa, millaisia matkalla olevat latauspisteet ovat. Latausaika saattaa joillain alueilla olla totuttua hitaampaa, joka vaikuttaa matkustuskokemukseen. Latauksen ajan onkin hyvä tehdä jotain muuta ja moni järjestääkin ruokatauot näille hetkille. Jos lataus kestää, voi nukkumataukokin olla hyvä sovittaa tällaiseen väliin.

Jos mahdollista, matka kannattaa suunnitella siten, että jokainen lataus ajoittuisi yömajoituksen ajankohtaan. Tällöin auto on käyttövalmis seuraavana aamuna ja matkaa voi jatkaa seuraavaan pysähdyspisteeseen. Varmista, että auton kapasiteetti riittää varmasti pysähdyksestä toiseen.

Monilla maailman parhailla kasinoilla on asiakkaiden saatavilla sähköautojen latauspisteet. Tämä on hyvä tarkistaa vielä joko kasinon verkkosivuilta tai heidän asiakaspalvelustaan.

Kun nämä asiat ottaa huomioon, on mahdollista myös matkustaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ja kuten Tesla on todennut, maailman siirtymistä kestävään energiaan pyritään vauhdittamaan, mutta täydelliseen siirtymään vaaditaan kuitenkin myös panostusta muilta toimijoilta.