Paras sähkön kilpailutus 2024

 Mitä sähkön kilpailuttamisessa tulee ottaa huomioon, ja miten se toimii?

Sähköä tarvitaan kotioloissa jatkuvasti, ja se onkin yksi monista kuukausittaisista ja pakollisista maksuista. Onko sähkön hintaan mahdollista vaikuttaa itse ja mikäli on, miten se on mahdollista? Auttaako sähkön kilpailuttaminen ja mikäli kyllä, miten se onnistuu vaivattomimmin?

Parhaat sähkösopimukset vertailussa

Sähkövertailu.fi on kaupallinen verkkopalvelu, joka tarjoaa helpon ja kattavan tavan vertailla ja ostaa sähköä koko Suomessa.
Zmarta Sähkön tarkoituksena on auttaa suomalaisia vertailemaan sähkösopimuksia, jotta he voivat löytää itselleen parhaan sähkösopimuksen ja saada samalla selvää säästöä.

Sähkön kilpailuttaminen kannattaa, mutta miksi?

Yksi helpoimmista tavoista säästää rahaa kuukausittaisissa kuluissa on sähkön kilpailuttaminen. Sähkösopimuksen kilpailutus mahdollistaa myös sähkön tuotantotavan vaihdon vastaamaan paremmin omia arvoja; voit esimerkiksi vaihtaa sähkön tuotantotavan uusiutuvaan sähköön, tai vaihtoehtoisesti vaikkapa ydinvoimaan. Erilaisilla sivustoilla sähköä kilpailutettaessa ohjelma kysyy erilaisia kriteereitä, ja valitsee näiden pohjalta sinulle parhaan ja halvimman ratkaisun. 

Sähkö kannattaa kilpailuttaa etenkin silloin, kun määräaikainen sopimus on tullut päätökseensä tai edessä on esimerkiksi muutto. Tällöin uusi sähkösopimus tulee joka tapauksessa solmia, ja itselle paras vaihtoehto on varmasti monien mieleen. 

Vastuulliset valinnat edellä sähkön kilpailuttamisessa

Sähköä kilpailutettaessa on mahdollisuus vaihtaa myös esimerkiksi sähkön tuotantotapaa uusiutuvaan sähköön. Useimmat sähkön hintaa kilpailuttavat sivustot kysyvätkin asiakkaan mieltämää sähkön tuotantotapaa, ja ehdottavat halvimpia tarjouksia ja sopimuksia tämän perusteella.

Vastuulliseen kuluttamiseen kuulu esimerkiksi se, ettei sähköntoimittajaa valita ainoastaan halvan hinnan mukaan. Vastuullinen kuluttaja siis valitseekin sähkön tuotantotavaksi uusiutuvan energiamuodon, joka ei useimmiten olekaan perinteistä sekasähköä kalliimpaa. Mikään energiantuotantotapa ei kuitenkaan ole täysin haitaton, mutta eri tuotantomuotojen välillä on huomattavasti eroja. 

Kilpailuta sähkösi vaivattomasti verkossa

Sähkösopimus vertailu on tehty kuluttajalle erittäin helpoksi, sillä se onnistuu vaivattomasti netin kautta vaikkapa omalta kotisohvalta. 

Tarjolla on erilaisia sivustoja, joilla sähkön vertailuun tarvitaan ainoastaan kotiosoite sekä viimeisin sähkölasku. Mikäli sähkölaskua ei ole antaa, riittää myös arvio sähkön kulutuksesta. 

Mikäli et halua käyttää sähkön kilpailuttamiseen valmista sivustoa, voit vertailla myös itse verkosta löytyviä hintoja sekä erilaisia tarjouksia. 

Sähkön kilpailuttajan muistilista

Mitä sähköä kilpailutettaessa tulisi kuluttajan ottaa huomioon? Kilpailutettaessa huomiota kannattaa pitää alla olevissa seikoissa:

Sähkön tuotantotapa: Haluatko sähkön tuotantotavaksi uusiutuvan sähkön, vaiko tavallisen sekasähkön? Kiinnostaako esimerkiksi ydinvoima? Sähkön tuotantotapaan on hyvä kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa paljon ympäristön päästöihin sekä myös sähkön hintaan.

Miten haluat hinnan päivittyvän: Haluatko sähkön hinnan päivittyvän markkinatilanteen mukaan, vaiko vakaamman ja hinnaltaan ennustettavan kiinteän sähkön hinnan. Sen hetkisestä sähkön markkinahinnasta johtuen toinen vaihtoehto saattaa olla huomattavasti toista edullisempi.

Haluatko määräaikaisen, vaiko toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen: Valitse vaihtoehto, joka sopii hyvin omaan elämäntilanteeseen. 

Tämän muistilistan avulla sähköä on helppoa lähteä kilpailuttamaan joko verkossa saatavien sivustojen kautta, tai vaikkapa täysin itsenäisesti. 

Kuinka varmistua sähkön alkuperästä

Jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna, tulee sähkömyyjän aina varmentaa asiakkaalle sähkön alkuperä. Uusiutuvia energianlähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkovoima sekä vesivoima. Tällöin sähkön virallisen alkuperän varmennus tapahtuu alkuperätakuujärjestelmällä. 

Sähkömyyjät ovat myös velvoitettuja ilmoittamaan myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauma vuosittain asiakkaalle. Jakaumassa ilmoitetaan esimerkiksi fossiilisten energialähteiden, uusiutuvien energialähteiden sekä ydinvoiman osuus sähköstä. Samalla ilmoitetaan myös sähkön tuotannosta aiheutuneet CO2- päästöt, sekä siitä syntyneen jätteen määrä. Tällä tavoin kuluttaja saa hyvän ja laajan näkemyksen siitä, millä tavoin hänelle myyty sähkö on tuotettu. 

Säästä helposti sähkön kilpailuttamisella

Sähkön kilpailuttaminen on yksi helpoimmista tavoista säästää pakollisissa kuukausittaisissa menoissa, ja lisäksi se on myös erittäin helppoa! Sähkön kilpailuttaminen onnistuu helposti netissä, jolloin saat itse rauhallisesti myös tutkia ehdotettuja vaihtoehtoja ja erilaisia tarjouksia.

Mistä sähkön hinta kaikkiaan koostuu?

Sähkön hinta koostuu monista tekijöistä, kuten lakisääteisistä energia- ja arvonlisäveroista, itse sähköenergiasta sekä sähkönsiirrosta. Jokaisella alueella on aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö, joten sähkönsiirtoa ei kuitenkaan voi kilpailuttaa. Kilpailutettaessa on siis mahdollista kilpailuttaa ainoastaan varsinainen sähköenergia, sekä valita itselleen mieluinen sähköyhtiö ja sähkön tuotantotapa. 

Sähkön hintaan sisältyy aina perusmaksu, sekä energiamaksu. Perusmaksulla tarkoitetaan kuukausi- tai vuosimaksua, joka kattaa kiinteät kustannukset sähkön myyjälle. Energiamaksu taas puolestaan perustuu asiakkaan käyttämiin kilowattitunteihin eli siihen, kuinka paljon asiakas sähköä todellisuudessa käyttää. 

Ja kuten edellä jo mainittiinkin, sisältyy sähkölaskuun myös verot sekä sähkönsiirto, joihin ei kuitenkaan itse kuluttajana ole mahdollista vaikuttaa. 

Erilaisia sähkösopimuksia

Saatavilla on myös erilaisia sähkösopimuksia, joita kannattaa tutkiskella sähköä kilpailutettaessa. Näitä ovat esimerkiksi yleissähkö, yö- ja kausisähkö sekä pörssisähkö. 

Yleissähkö sopii kaikkeen sähkönkäyttöön, sillä se ei erottele esimerkiksi sähkön käyttöä vuorokaudenaikojen tai talvi- ja kesäkuukausien perusteella. 

Yösähkössä sähkön kulutusta mitataan erikseen päivä- ja yöajalta. Sähkö on usein halvinta juuri yöaikaan, joten kyseinen sähkösopimus soveltuu hyvin silloin, kun sähköä käytetään eniten juuri yöaikaan. 

Kausisähkösopimus jakaa sähkön käytön kesä- ja talvikausille. Koska talvikausilla energia on kalliimpaa, soveltuu sopimus esimerkiksi talouteen, jossa talvella on myös muu lämmitysratkaisu sähkölämmityksen lisäksi. Mikäli kesäaikaan sähkönkulutus on huipussaan eikä talvikuukausina sähköä juuri tarvita, on kausisähkösopimus erittäin hyvä valinta. 

Pörssisähkön hinta muodostuu pohjoismaisen sähköpörssin, Nord Pool Spotin ilmoittaman Suomen hinta-alueen hinnan mukaan. Pörssisähkö on hyvä valinta silloin, kun sähkön markkinahinta on voimakkaassa laskussa erinäisten syiden takia. Pörssisähkö reagoi erittäin nopeasti eri hinnanmuutoksiin, mikä mahdollistaa myös sähkön hinnan huiman nousun. Äkilliseen hinnan nousuun on siis hyvä varautua, ja sähkön pörssihintaa pidettävä silmällä aktiivisesti. 

Sähköauton lataus kotioloissa

Sähköautoja on mahdollista ladata kotioloissa erilaisten latausasemien ja kaapeleiden avulla. Tämä kuitenkin nostaa sähkön kulutusta huomattavasti, ja on hyvä muistaa sähköä kilpailutettaessa. 

Paljonko sähköauto sitten tyypillisesti kuluttaa? Sähköauton kulutus on Suomen oloissa noin 15–25 kWh/ 100 km, ja siirtohinta huomioiden sähkö maksaa kuluttajalleen yleensä noin 15–20 senttiä per kilowattitunti. Sähköauton latauksen hinnaksi kertyy siis sadalle kilometrille alle 5 euroa, joka on varsin edullinen tavallisen auton kuluihin nähden. Sähköauton latauksen hinta kuitenkin riippuu paljolti auton mallista, sekä oman sähkösopimuksen hinnoittelusta. 

Sähköauton lataus kannattaa myös ajoittaa yölle, jolloin sähkön hinta on edullisimmillaan. 

Lue täältä lisää sähkö-tukipaketista.

Usein Kysytyt Kysymykset

Sähkö voidaan periaatteessa kilpailuttaa niin usein kuin haluat, mikäli et ole tehnyt määräaikaista sopimusta sähköyhtiön kanssa. 

Sähkö kannattaa kuitenkin kilpailuttaa aina määräaikaisen sopimuksen päättyessä, tai esimerkiksi muuton yhteydessä. 

Sähkö voidaan kilpailuttaa erilaisten sivustojen kautta, mutta halutessaan sähköä voidaan vertailla myös itsenäisesti vertailemalla erilaisia tarjouksia ja hintoja. Vertaa sähkön hintoja esimerkiksi mainosten ja sähköpostilla saatavien tarjousten perusteella. 

Sähkön hintavertailussa tulee ottaa huomioon esimerkiksi sähkön tuotantotapa. Erilaisia tuotantotapoja ovat esimerkiksi uusiutuva sähkö, fossiilisista aineista tuotettu sähkö sekä ydinsähkö. Mikäli haluatkin vaihtaa ympäristöystävälliseen uusiutuvaan sähköön, on se helppoa sähköä kilpailutettaessa. 

Sähkön hintavertailussa on hyvä ottaa huomioon myös sähkösopimuksen muoto eli se, onko mielessä esimerkiksi yleissähkö vaiko pörssisähkö. Tähän vaikuttaakin pitkälti oma kulutus ja tottumukset. Erilaisilla sähkösopimuksilla on sähkön hintaan suuriakin vaikutuksia, ja sopiva sähkösopimus tuleekin valita sähkön käytön ja tarpeen mukaan.  

Sähkösopimus on irtisanottava itse. Esimerkiksi muutettaessa on hyvä muistaa, että edellinen sähkösopimus ei raukea itsestään, vaan tällöin sinun on itse muistettava irtisanoa vanha sopimus. Samalla on myös hyvä mahdollisuus solmia uusi sähkösopimus, mikäli uuteen asuntoon sellainen tarvitaan.