POP Autovakuutus arvostelu 2024

POP Vakuutus on innovatiivinen ja rento vakuutusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen helppoja, laadukkaita ja edullisia vakuutuspalveluita arjen sattumusten varalle. Yritys on erityisen tunnettu suoraviivaisista ja toimivista digitaalisista palveluistaan, jotka tekevät asioinnista vaivatonta. Asiakkaat kokevat saavansa erinomaisesti vastinetta rahoilleen selkeiden ja kilpailukykyisesti hinnoiteltujen tuotteiden ansiosta.

Yritys on nopeasti kasvava vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kilpailukykyisiä vakuutuksia, kuten Suomen korkeimman liikennevakuutusbonuksen. POP Vakuutus palvelee jo yli 190 000 asiakasta verkossa ja puhelimitse, ja sen asiakkaat arvostavat erityisesti digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä. Vakuutusyhtiön tavoitteena on näyttää, että edullinenkin voi olla laadukasta, ja tarjota henkilökohtaista palvelua ilman fyysisiä toimistoja.

POP Vakuutuksen toiminta keskittyy täysin vakuutusten tarjoamiseen ja kehittämiseen asiakaspalautteen perusteella. Yritys pyrkii tekemään vakuutusasioiden hoitamisesta mahdollisimman selkeää ja helposti ymmärrettävää, välttäen vaikeaa vakuutussanastoa. Verkkokauppa on auki ympäri vuorokauden, ja asiakaspalvelu on saatavilla arkisin, mikä takaa joustavan palvelun ajasta riippumatta.

Miksi valita POP Autovakuutus?

POP Vakuutuksen kattavat autovakuutusturvat

Parkkiturva

Parkkiturva tarjoaa suojan pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneille vaurioille, jos vahingon aiheuttajaa ei tunneta. Tämä voi kattaa tilanteet, joissa toinen ajoneuvo on törmännyt pysäköityyn autoon tai oven avaaminen on naarmuttanut autoa. Parkkiturvan korvaukset edellyttävät luotettavaa selvitystä tapahtuma-ajasta ja -paikasta.

Lunastusturva

Lunastusturva kattaa ajoneuvon, jota ei voida korjata ja se on lunastettava. Korvauksena maksetaan uusi vastaava ajoneuvo tai korvausta korotetaan 30 prosentilla. Lunastusturva koskee ajoneuvoja, jotka ovat enintään kolme vuotta vanhoja ja joiden korjauskustannukset ylittävät 50 % uushankintahinnasta. Jos ehdot eivät täyty, maksetaan korvaus ajoneuvon käyvästä arvosta korotettuna 30 prosentilla.

Matkan jatkuminen

Matkan jatkumisturva tarjoaa korvauksen ajoneuvon korjauspäiviltä, joko vuokraamalla tilalle enintään C-kokoluokan auton tai maksamalla 50 euroa päivässä, enintään 30 päivän ajan. Lisäksi turva kattaa teknisen vian vuoksi keskeytyneen matkan, jolloin korvataan enintään viisi päivää ajoneuvon vuokraamisesta.

Rengasturva

Rengasturva korvaa äkillisesti rikkoutuneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos korjaus ei ole mahdollista. Korvattavan renkaan on oltava enintään kaksi vuotta vanha ja urasyvyyden vähintään 4 mm. Rengasturvan omavastuu on 50 euroa, mutta sitä ei peritä, jos rengas korjataan.

Kolariturva

Kolariturva korvaa ajoneuvolle tai sen akustolle aiheutuneet vauriot, jotka johtuvat äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisesta tapahtumasta, kuten kolarista, törmäyksestä tai tieltä suistumisesta. Tämä turva sisältyy sekä XL että L kaskoon.

Lasiturva

Lasiturva kattaa auton lasien, kuten tuuli-, sivu- tai takalasin vauriot, jotka ovat aiheutuneet suorasta ulkoisesta iskusta. Korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on 150 euroa korjausliikekumppanilla, ja 250 euroa muualla. Jos lasi korjataan, omavastuuta ei vähennetä.

Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturva kattaa ajoneuvolle pysähtyneenä aiheutuneet vahingot, kuten äkillisen vedenpinnan kohoamisen, myrskytuulen kaataman puun tai raekuuron aiheuttamat vauriot. Tämä turva sisältyy sekä XL että L kaskoon.

Rahoitusturva

Rahoitusturva korvaa ajoneuvon omistajalle, usein rahoitusyhtiölle, aiheutuneet vahingot siltä osin, kun niitä ei korvata täysimääräisesti muista vakuutuksista. Tämä turva sisältyy sekä XL että L kaskoon.

Eläintörmäysturva

Eläintörmäysturva korvaa eläimeen, kuten supikoiraan, peuraan tai hirveen törmäämisestä aiheutuneet vahingot. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolariturvasta. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Varkausturva

Varkausturva korvaa ajoneuvon varkaudesta, luvattomasta käytöstä, käyttövarkaudesta tai niiden yrityksestä aiheutuneet vahingot. Korvauksen ehtona on, että ajoneuvo on suojattu ja lukittu ehtojen mukaisesti ja vahingosta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturva kattaa ajoneuvollesi tahallisesti aiheutetut vahingot, kuten avaimella raapimisen. Korvauksen saaminen edellyttää rikosilmoituksen tekemistä poliisille. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Hinausturva

Hinausturva kattaa ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon vian, vaurion tai tieltä suistumisen vuoksi. Hinausturvan omavastuu on 0 euroa, kun hinaus tilataan POP Hinauspalvelun kautta, muuten omavastuu on 50 euroa. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Paloturva

Paloturva korvaa äkillisen ja odottamattoman vahingon, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta tai suorasta salamaniskusta. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Ulkomaan vastuuturva

Ulkomaan vastuuturva kattaa omaisuus- tai henkilövahingot, joita ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja on ulkomailla aiheuttanut ja joista hän on korvausvastuussa. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Oikeusturva

Oikeusturva kattaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan riita- ja rikosasioissa. Omavastuu on 20 % kustannuksista, mutta vähintään valitun perusomavastuun verran. Tämä turva sisältyy kaikkiin kaskovakuutuksiin.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen moottoriajoneuvoille ja se kuuluu automaattisesti kaikkiin kaskopaketteihin. POP Vakuutuksen liikennevakuutuksen bonus voi nousta jopa 83 prosenttiin.

POP Vakuutuksen bonukset autovakuutuksessa

POP Vakuutus tarjoaa edullisia autovakuutuksia, joissa on huomattavat bonusedut. Lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen kaikille tieliikennekäytössä oleville ajoneuvoille, ja sen lisäksi suositellaan kaskovakuutusta, joka kattaa ajoneuvon omat vahingot. Kaskovakuutuksessa on kolme eri tasoa: S, L ja XL, joista valitaan sopivin oman auton merkityksen ja käyttötilanteen mukaan.

Bonusten muodostuminen

POP Vakuutuksen bonukset perustuvat asiakkaan henkilökohtaiseen vakuutus- ja vahinkohistoriaan. Suuremmat bonukset tarkoittavat suurempia alennuksia vakuutusmaksuista. Liikennevakuutuksen maksimibonus voi nousta jopa 83 %:iin, mikä on Suomen korkeimpia. Kaskovakuutuksen bonus määräytyy liikennevakuutuksen bonuksen perusteella ja voi olla enintään 70 %.

Bonusten kertyminen ja säilyminen

Bonukset kertyvät vahingottomista ajovuosista ja ovat henkilökohtaisia. Alkuvaiheessa liikennevakuutuksen bonus alkaa 40 %:sta ja voi nousta 83 %:iin 11 vahingottoman vuoden jälkeen. Kaskovakuutuksen bonus nousee 10 % jokaisena vahingottomana vuotena, kunnes saavuttaa maksimibonuksen. Vahingot voivat aiheuttaa bonusten alenemisen, mutta bonukset tippuvat vain kyseisen ajoneuvon osalta, ei kaikkien vakuutettujen ajoneuvojen.

Henkilökohtaiset bonukset ja niiden tarkistus

Bonukset ovat henkilökohtaisia ja ne tarkistetaan vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietokannasta henkilötunnuksen avulla. Vakuutuksenottajan ajoneuvojen vahinkohistoria määrittää lähtöbonuksen, joka lasketaan kaikissa vakuutusyhtiöissä olevien tietojen perusteella. Bonuksia ei voi siirtää henkilöiden välillä, ja vuodesta 2018 lähtien bonukset eivät ole siirrettävissä puolisoiden kesken.

Bonusten selvittäminen

Bonusten suuruuden ja vakuutusmaksut voi tarkistaa helposti POP Vakuutuksen vakuutuslaskurilla, joka näyttää sekä kaskovakuutuksen että liikennevakuutuksen bonukset ja hinnat. Tämä mahdollistaa ajantasaisen ja tarkan tiedon saamisen omasta bonus- ja vakuutustilanteesta.

Sähköautojen vakuutukset - Reilua ja kattavaa turvaa

Kiinnostus ympäristöystävällisiä ajoneuvoja kohtaan kasvaa nopeasti. Suomeen on rekisteröity yhä enemmän ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja. Vuoden 2024 kevään loppuun mennessä Suomessa oli 146 000 ladattavaa hybridiä ja yli 93 000 täyssähköautoa. POP Vakuutus on ottanut tämän huomioon ja tarjoaa kattavia vakuutusehtoja sekä täyssähköautoille että hybrideille.

Sähköauton vakuuttaminen on yhtä yksinkertaista kuin perinteisten ajoneuvojen, mutta siihen liittyy muutamia erityispiirteitä, jotka kannattaa huomioida. POP Vakuutuksen ehdot ovat reiluja ja kattavia, ja tarjoavat erityisiä etuja sähköautoille, kuten esimerkiksi hinauksen lähimmälle latauspisteelle akun tyhjentyessä.

Sähköautojen vakuutuksen hinnoittelu perustuu samoihin periaatteisiin kuin muiden ajoneuvojen vakuutukset. Hinnoittelussa huomioidaan ajoneuvon tekniset tiedot, kuten merkki, paino ja teho, sekä kuljettajan tiedot, kuten ikä ja asuinpaikka. Sähkömoottorin teho otetaan huomioon erikseen, mikä voi vaikuttaa vakuutuksen hintaan.

Kilpailuttaminen kannattaa

Vakuutuksen kilpailutuksen edut

Tärkeitä huomioita sähköauton vakuutuksesta

Opas autovakuutuksen kilpailuttamiseen

Autovakuutuksen kilpailutusvaiheet

Usein kysytyt kysymykset

POP Vakuutus on edullinen, koska sillä ei ole kalliiden kivijalkakonttoreiden kustannuksia. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun. Lisäksi he pyrkivät reiluun hinnoitteluun, jossa esimerkiksi henkilöautovakuutuksen hinta määräytyy ajettujen kilometrien mukaan.

POP Vakuutuksen omistavat yhdessä LähiTapiola- ja POP Pankki -ryhmät. POP Vakuutus on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi, ja yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2012.

Voit irtisanoa koti-, tapaturma-, matka- ja venevakuutuksen itse Oma Palvelussa tai lähettämällä viestin asiakaspalveluun Oma Palvelun kautta. Jos vakuutuksesi on toisessa yhtiössä, voit irtisanoa sen vismasign.fi-palvelun kautta.

POP Vakuutuksen kotivakuutus korvaa tavanomaisia irtaimistovahinkoja, kuten älylaitteiden ja kodinkoneiden rikkoutumisia. Rakennusvakuutuksesta korvataan muun muassa putkiston vuotovahingot, LVISA-laitteiden rikkoutumiset sekä palo-, savu- ja nokivahingot.

Autovakuutuksen hinta vaihtelee noin 140,00 € ja 1 350,00 € välillä vuodessa. Hinta riippuu auton merkistä, mallista, sylinteritilavuudesta ja vakuutuksen laajuudesta.

Uusien autojen liikennevakuutus on yleensä edullisempi kuin vanhojen autojen, koska uusissa autoissa on parempi turvatekniikka, mikä näkyy myös vahinkotilastoissa.

Autovakuutuslaskurilla lasket vakuutuksen hinnan vain muutamalla klikkauksella.

Voit valita autovakuutukseesi kaskon kolmesta eri laajuudesta: XL, L tai S. Kaikki kaskopaketit sisältävät liikennevakuutuksen. Halutessasi voit valita autollesi myös pelkän liikennevakuutuksen. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheuttamasi henkilö- ja omaisuusvahingot, mutta ei omalle autollesi aiheutuneita vahinkoja.