E10 bensiini ja 95 bensa – Tietoa käytöstä

E10 bensiini ja 95 bensa

E10 bensiini on Suomessa yleisin käytössä oleva polttoaine. Huoltoasemilla se merkitään yleensä muodossa 95 E10. Tässä artikkelissa kerromme enemmän kyseisestä polttoaineesta, sen koostumuksesta sekä siitä, mihin sitä voidaan käyttää. Vertaamme myös kyseistä bensiiniä muihin vaihtoehtoihin. Artikkelin lopusta löydät muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka kertovat tiivistetysti, mistä on kyse.

Kun alla on bensiinikäyttöinen ajoneuvo, ei ole aivan sama, minkä polttoaineen valitsee. Vaikka sähköautot tekevätkin tällä hetkellä vauhdikasta tuloaan markkinoille, on polttoainekäyttöisiä ajoneuvoja silti enemmistö ja niinpä on tärkeää oppia tietämään, mitä esimerkiksi 95 ja 98 bensiini tarkoittavat. Jos käytössäsi on Tesla, kannattaa silti oppia tuntemaan erilaisia polttoaineita, sillä koskaan ei tiedä, milloin tulee tarve tankata vaikkapa ystävän tai sukulaisen autoa. Tällöin on vain hyödyllistä tietää, mitä erilaiset polttoainemerkinnät tarkoittavat ja osaat valita ajoneuvoon sopivan polttoaineen.

Etanoli on bensiinin yleisin biokomponentti

E10 bensiinin nimessä oleva E tarkoittaa etanolia. Numero 10 taas kertoo, kuinka paljon etanolia polttoaineessa on prosentteina. Etanoli on etyylialkoholia, jota voidaan valmistaa käymisprosessin avulla. Raaka-aineina käytetään erilaisia sokeri- ja tärkkelyspitoisia aineita, kuten viljaa, perunaa tai maissia. Etanolia lisätään bensiiniin

Etanolia on mahdollista valmistaa muistakin raaka-aineista ja niinpä Suomessa tuotetaankin etanolia myös muunmuassa leipomoilta tai kaupoilta ylijääneistä hävikkituotteista. Etanolia voidaan valmistaa ja valmistetaankin myös esimerkiksi sahanpuruista. Valmistuksessa tulee noudattaa SFS-EN 15376 -standardia. Etanolin valmistukseen voidaan siis tehokkaasti hyötykäyttää erilaiset hävikkituotteet, joita syntyy joka tapauksessa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan bensiinin valmistuksessa käytettävien biokomponenttien tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä. Niinpä bensiiniin käytettävän etanolin valmistuksessa tulee noudattaa näitä vaatimuksia ja vaatimusten noudattamista valvotaan tarkoin.

E10 bensiini – koostumus ja ympäristöystävällisyys

Bensiinistä puhuttaessa ei voi välttyä oktaani-sanalta. Oktaaniluku kertoo polttoaineen puristuskestävyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, millainen määrä ilma/polttoaineseosta puristuu männän yhden kierroksen aikana. Oktaaniluku vaikuttaa polttoaineen palamiseen ja nakutukseen. Jos käytössä on liian pieni oktaaniluku, bensa palaa väärällä ajoituksella, räjähtämällä. Oktaaniluvulla on siis suora merkitys bensiinin oikeanlaiseen palamiseen. On siis tärkeää valita oikea oktaanipitoisuus, 95 tai 98.

Bensiini sisältää myös hiiltä ja vetyä sekä lisäaineita. Etanolia lisätään polttoaineeseen päästöjen vähentämiseksi. Tämä toteutetaan EU:n kestävyyslainsäädännön mukaan.

Jos mietitään bensiinin ympäristöystävällisyyttä, ei sitä valitettavasti voi tällaiseksi kutsua. Kyseessä on fossiilinen polttoaine. Jos taas verrataan 95 E10 ja 95 E5 -polttoaineita, on E10 bensiini ympäristöystävällisempi valinta. E10 bensiiniä käyttämällä voidaan vähentää ajamisesta aiheutuvia pienhiukkasia jopa 20-30% verrattaessa tavalliseen, lyijyttömään bensiiniin. Käyttämällä E10 bensiiniä E5:n sijaan voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää 2-5 prosenttia.

Toki ympäristöystävällisyyteen vaikuttaa vielä bensiinin valmistuksessa käytettävä etanoli. Jos etanoli on valmistettu Suomessa esimerkiksi ruoka- tai teollisuusjätteestä, on kyseessä ympäristöystävllisempi valinta. Sen sijaan nimenomaan polttoainetta varten valmistettu etanoli on ympäristön kannalta huonompi valinta. Tällöin on nimittäin todennäköisesti käytetty luonnonvaroja eli raivattu metsiä polttoaineen valmistamistarkoituksessa.

E10 bensiinin käyttö ja mihin se sopii

E10 bensiini eli 95 bensa sopii yleisesti ottaen käytettäväksi kaikkiin vuoden 2012 jälkeen rekisteröityihin bensiiniajoneuvoihin.

95 E10 -bensiini on 95-oktaanista ja siinä on 10 prosenttia etanolia. Tämä polttoaine ei välttämättä käy kaikkiin ennen 2010 valmistettuihin ajoneuvoihin. Jos autosi on uudempi kuin vuonna 2012 valmistettu, polttoaine todennäköisesti sopii autoosi. Voit varmistaa asian useimmiten bensaluukun sisäpuolelta, jonne sopivuus on hyvin usein merkitty. Merkintä löytyy uusista autoista, mutta myös monista vanhemmistakin.

Aiemmin saatavilla on ollut 95 E5 bensiiniä, joka sisälsi tilavuudeltaan 5 prosenttia etanolia. Sitä ei enää nykyään myydä. Sen sijaan 98 E5 bensiiniä myydään. Tämä on tarkoitettu yleensä käytettäväksi vanhemmissa autoissa, jotka vaativat 98-oktaanisen polttoaineen.

Polttoaineen valinta ei koskaan liity oman auton merkkiin, ellei kyseessä ole Tesla. Polttoaine valitaan aina käytössä olevan moottorin ja sen iän mukaan. Niinpä esimerkiksi Volkswagen tai Mercedes eivät itsessään tarkoita tietyn polttoaineen automaattista valintaa. Kun teet valintaa eri bensiinien välillä, valitse oktaanipitoisuus auton iän mukaan. Jos olet epävarma, kannattaa kysyä vielä osaavan tahon mielipidettä. Löydät tiedon myös autosi käyttöohjekirjasta tai autoliikkeistä.

Mahdolliset ongelmat

E10 on yleisesti ottaen turvallinen polttoaine, jonka käyttö ei useinkaan aiheuta ongelmia. Toki polttoaineen tulee olla sopiva juuri omaan ajoneuvoon. E10 bensiini on yleisesti ottaen aina hyvälaatuista.

Polttoaineen käyttöön voi kuitenkin joissain harvinaisemmissa tapauksissa liittyä ongelmia, kuten kosteuden kertyminen auton polttoainesäiliöön. Tämä johtuu syystä, että bensiinin sisältämä etanoli liukenee veteen ja näinollen myös sitoo vettä. Vesi taas aiheuttaa korroosiota.

Ongelmia aiheutuu myös toki väärän polttoaineen tankkaamisesta omaan ajoneuvoon. Jos tankkaat epäsopivaa bensiiniä, voi tämä aiheuttaa mm. kumiosien ja erilaisten tiivisteiden kulumista. Pahempia riskejä ovat moottorin korroosio-ongelmat.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä E10 bensiini on?

Kyseessä on bensiiniä, joka sisältää 10 prosenttia etanolia. Se on Suomessa yleisin tankattu polttoaine.

Millaisiin ajoneuvoihin 95 E10 ei sovi käytettäväksi?

Esimerkiksi vanhempiin autoihin, jotka vaativat 98-oktaanisen polttoaineen.

Mitä eroa 95 ja 98 bensiineillä on?

95 E10 on 95-oktaaninen polttoaine, joka sisältää 10 prosenttia etanolia. 98 E5 on 98-oktaanista ja sisältää 5 prosenttia etanolia. 98 sopii yleisesti vanhempiin ajoneuvoihin, kun taas 95 bensa sopii käytettäväksi yleisesti 2010-lukua uudempiin autoihin.

Kumman valitsen: 98 vai 95?

Tämä riippuu yleisesti autosi iästä. Jos autosi on vuotta 2010 uudempi, on 95 bensiini todennäköisemmin sopiva autoosi. 98 bensiiniä käytetään yleensä tätä vanhemmissa ajoneuvoissa. Kannattaa tarkistaa, onko sopiva polttoaine merkittynä bensaluukun sisäpuolelle. Tieto löytyy myös autosi käyttöohjekirjasta.